Profile

(English below)

Jag är en datorentusiast och har ett antal anpassade bygger för mig själv hemma. Jag gillar att mixtra med datorer och ändra eller uppgradera delar för skojs skull. Jag gillar att använda små kompakta fall och sedan passa bra komponenter i och försöka hitta ett sätt att göra allt passar och gör kablar snyggt om det är möjligt. Jag arbetar på ett universitet och hantera helpdesk / teknisk support. Jag ser efter datorarbetsplatser för organisationen och diagnostisera maskinvaruproblem eller ersätta datorkomponenter i arbetet som behövs. Jag handleder också nivån teknisk support anställda inresa och leta efter några virtuella servrar samt.

--

I am a computer enthusiast and have a number of custom builds for myself at home. I like to tinker with computers and change or upgrade parts for fun. I like to use small compact cases and then fit good components in and try to find a way to make everything fit and make cables neat if possible. I work at a university and manage the helpdesk / technical support. I look after the computer workstations for the organization and diagnose hardware issues or replace computer components at work as needed. I also supervise entry level tech support employees and look after some virtual servers as well.